158- Keskrist

Kavandatud moodustama 90 ° liitmiku püstise, mis läbib liitmikku, ja nelja muu toru vahel. Tavaliselt kasutatakse suuremate struktuuride, näiteks iseseisvate mängualade keskel. Läbivat toru (vertikaalselt) ei saa liitmiku sees ühendada.