144- Reelingu külgtugi (vertikaalne)

Reelingu külgtuge (vertikaalset) kasutatakse sageli kaitsepiirde kinnitamiseks seinte, trepikodade ja kaldteede külge. Tavavormis ei saa toru läbi liitmiku põhja läbida, ehkki liitmikku võib selle lisatasu eest kohandada.

Juurdepääs ühele kinnitusavale on piiratud ja see võib piirata kasutatava kinnituse pikkust ja tüüpi. Sõltuvalt koormusnõuetest võib mõnikord kasutada alternatiivina tüüpi 145.