132- Reelingu alusäärik

Alusäärik, mida tavaliselt kasutatakse püstiste jaoks tasastel kohtadel. Kinnitusavad sobivad paljudele levinud mehaanilistele ja keemilistele müüritise ankrutele. Tüüp 132-D48 on parameetrite poolest kavandatud vastama standardis BS7818: 1995 mõõtmetele (metallist jalakäijate turvasüsteemid).

Hoiatus: Optimaalsete koormusomaduste saavutamiseks tuleks see liitmik paigaldada nii, et kinnitusavad oleksid kooskõlas rakendatava koormusega.